Contributie

Reeds vanaf de oprichting van de vereniging op 31 Mei 1980 bedraagt de contributie ƒ 27,50 per jaar, te voldoen voor 1 december voor het komende jaar. Indien iemand lid wordt in de loop van een verenigingsjaar wordt de contributie berekend over de nog te komen maanden van dat jaar. Vanaf het millennium bedraagt de jaarlijkse contributie € 12,50. Per 1 januari 2014 bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.

Elk nieuw lid betaalt het eerste jaar een extra bedrag van € 5,00. Deze bijdrage dient voor de te verzenden papieren, zoals het Vademecum, de Bibliotheekcatalogus etc.

Daarnaast krijgt elk nieuw lid dat mee wenst te doen met het rondzendverkeer, tevens een persoonlijk stempeltje. Dit dient om de vakjes in de rondzendboekjes mee af te stempelen.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap