Het IQ van Statuut 80

STATUUT 80 is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen van de filatelie in het algemeen te behartigen.

STATUUT 80 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 40532867. De contributie als lid van de vereniging bedraagt met ingang van 1 januari 2014 € 30,00 per jaar.

STATUUT 80 is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen.

STATUUT 80 heeft een overeenkomst gesloten met de Raad van Beheer van het Maandblad De Filatelie, waardoor alle leden het in kleur uitgevoerde tijdschrift ontvangen.

STATUUT 80 geeft maandelijks (met uitzondering van juni, juli en augustus) een convocatie uit onder de naam "HET PAALHUIS". Deze convocatie, waarin verenigingsactiviteiten, veilingen en filatelistische artikelen zijn opgenomen, ontvangt elk lid automatisch.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap