Nieuws

Wellicht zijn de hierna volgende nieuwsberichten uw aandacht waard!

07/04/2024 : Correctie op het clubblad De Zegelaars van april 2024

Peter Prins van De Zegelaars laat ons het volgende weten:

Correctie over de frankering van de afgebeelde brieven en de luchtposttarieven naar Indië in het clubblad

Geachte lezer van ons clubblad,

De redactie van het clubblad heeft een correctie ontvangen van ons lid Rien Krijgsman over de frankering van de afgebeelde brieven en de luchtposttarieven naar Indië. De bewering dat 1 driehoekzegel van 30 cent voldoende zou zijn, is onjuist.

Het tarief voor de bestemming Nederlands-Indië was wel degelijk fl. 1,06. Als volgt opgebouwd: port Nederlands-Indië was 6 cent + luchtrecht bijzondere vlucht: 100 cent. In totaal: 106 cent of wel fl. 1,06. Daarbij was het verplicht minimaal één driehoekzegel "bijzondere vluchten" ad. 30 cent te gebruiken. Het tarief voor de bestemming Australië was ook wel degelijk fl. 1,12½. Als volgt opgebouwd: port buitenland (Australië) was 12½ cent en ook hier gold het luchtrecht bijzondere vlucht ad. 100 cent. In totaal dus 112½ cent of wel fl. 1,12½. Nederlands-Indië werd niet als "buitenland" beschouwd (het was immers een Nederlandse kolonie). Daarvoor gold een tarief van 6 cent port, in plaats van 12½ cent port. Ook hier was minimaal één driehoekzegel bijzondere vluchten van 30 cent verplicht voor de frankering.

De NVPH-catalogus geeft geen samenvatting van de (lucht)posttarieven van Nederland. Ook op internet zijn die niet gemakkelijk terug te vinden. Rien gebruikte voor deze gegevens de Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie van Hans en Hennie TSchroots. We hadden het artikel natuurlijk vooraf even aan hem ter controle kunnen voorleggen. Maar het maken van het maandelijkse clubblad gaat soms gepaard met enige tijdsdruk, in het bijzonder in het afgelopen lange paasweekend.

Met vriendelijke groet,

Namens De Zegelaars,

Peter Prins

07/04/2024 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van april 2024

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van april 2024 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

02/04/2024 : Paalhuisje april 2024

De digitale versie van Het Paalhuis van april 2024 is inmiddels verschenen.

U kunt deze digitale uitgave vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

16/03/2024 : De evenementen- en beurzenkalender (maart 2024)

De evenementen- en beurzenkalender van maart 2024 is inmiddels door de KNBF uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

16/03/2024 : Uitgave nr. 167 van de KNBF Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr. 167 van de KNBF is inmiddels uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

13/03/2024 : Uitgave Bondsbrief nr. 176 van de KNBF

De Bondsbrief nr. 176 van de KNBF is inmiddels uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

13/03/2024 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van maart 2024

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van maart 2024 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

06/03/2024 : Vragen over maandblad Filatelie

De heer Ton Diets verzoekt ons namens het bestuur van het maandblad Filatelie om een aantal vragen te beantwoorden welke betrekking hebben op zowel het bestuur van de Stichting Maandblad Filatelie als het maandblad zelf.

De bijbehorende vragenlijst kunt u vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

01/02/2024 : Aankondiging Filafair Revenue 2024

De PR-Commissie van de Stichting Hertogpost / Filafair... laat ons het volgende weten:

Beste postzegelverzamelaar en geïnteresseerde in de activiteiten van stichting Hertogpost,

Hierbij informeren wij u dat op 5 – 6 – 7 september 2024 een nieuwe Nationale FILAFAIR REVENUE 2024 georganiseerd wordt in het Maaspoort Sportcomplex te ’s-Hertogenbosch.
Een Nationale postzegeltentoonstelling in de Categorieën I & II. Een grote handelarenshow en het KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.
Hierbij ingesloten informatie over het thema, deelname voor exposanten en standhouders.
Op onze website is meer informatie te vinden en zijn formulieren te downloaden.

Nationale postzegeltentoonstelling FILAFAIR REVENUE 2024
Filafair Revenu 2024 wordt gehouden van 5 t/m 7 september 2024 in het Maaspoort Sportcomplex in ’s-Hertogenbosch.
Het is een Nationale postzegeltentoonstelling in de Categorieën I & II met medewerking van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, POSTNL en de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Mede dankzij hun financiële ondersteuning is het mogelijk dit postzegelevenement te organiseren, samen met vele vrijwilligers en andere donateurs, bedrijven, stichtingen en instellingen.

Aanmelden voor Filafair Revenue 2024
Aanmelden kan tot 1 april 2024 bij de organisatie van Filafair Revenue 2024, Stichting Hertogpost. Verdere informatie kunt u vinden op de website. Het inschrijfformulier voor exposanten is te downloaden op de website van de organisatie: Filafair REVENUE 2024 (https://www.filafair.nl/Exhibit-FF-Revenue-2024/).
Het kadergeld bedraagt € 50,00 per tentoonstellingskader, voor literatuur bedragen de kosten € 65,00 per item.
Alle wedstrijdklasse van tentoonstellen zijn mogelijk: Aerofilatelie - Astrofilatelie - Fiscale filatelie - Jeugd - Literatuur – Maximafilie - Open filatelie - Postgeschiedenis - Postwaardestukken - Thematische filatelie - Traditionele filatelie - één kader beginners - één kader niet-beginners én Prentbriefkaarten.

KNBF-Jo Toussainttoernooi in ’s-Hertogenbosch tijdens Filafair Revenue 2024 Na het succes bij HERTOGPOST 2021, hebben de besturen van Noviopost Nijmegen en Stichting Hertogpost uit ’s-Hertogenbosch de bereidheid uitgesproken om gezamenlijk het KNBF-Jo Toussainttoernooi in 2024 te organiseren tijdens Filafair Revenue 2024. Bij voldoende deelname zal het KNBF-Jo Toussainttoernooi gehouden worden op vrijdag 6 september en op zaterdag 7 september 2024 in het Maaspoort Sportcomplex te ’s-Hertogenbosch. Filafair Revenue 2024 belooft een groots evenement te worden en ook het KNBF-Jo Toussainttoernooi mag hierbij niet achterblijven. Het is de bedoeling om het toernooi over twee dagen te spreiden en wel op vrijdag 6 september het algemeen gedeelte met maximaal 6 deelnemers en op zaterdag 7 september het thematisch gedeelte met eveneens maximaal 6 deelnemers. Schroom niet om u aan te melden voor deze geboden mogelijkheid in ’s-Hertogenbosch. Ook zij die in het verleden hun deelname hebben toegezegd en deze om wat voor reden dan ook niet konden nakomen, vragen we om zo spoedig mogelijk zich aan te melden. De afgelopen jaren hebben ook bewezen dat het KNBF-Jo Toussainttoernooi leeft en we nieuwe vormen van presenteren kunnen zien. Laten we deze lijn dan ook voortzetten.
U kunt zich aanmelden voor het KNBF-Jo Toussainttoernooi door een aanmeldingsformulier te downloaden op de website, in te vullen en toe te zenden naar het onderstaande adres:
Stichting Hertogpost t.a.v. de heer Jan Op den Camp, Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN ’s-Hertogenbosch of per email te sturen naar info@filafair.nl o.v.v. deelname KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.

Handelarenshow tijdens Filafair Revenu 2024
Gelijktijdig zal er ook een grote handelarenshow plaatsvinden van Nationale en Europese standhouders en veilinghuizen. Alles met medewerking van stichting GSE-partners.
Ook regionale en gespecialiseerde (landelijke) verenigingen en postadministraties zijn van harte welkom tijdens dit weekend in ’s-Hertogenbosch.

Speciale thema: 400 jaar fiscaal filatelie
Het speciale thema van dit postzegelevenement is gewijd aan 400 jaar fiscaal filatelie. Het is namelijk 400 jaar geleden dat deze nieuwe belasting in Nederland geïntroduceerd werd.
Op 13 augustus 1624 werd het “klein zegel” voor het eerst ingevoerd in de provincie Holland, waarna het in de tweehonderd jaar die volgde door elk land ter wereld werd gekopieerd.
Met de aanschaf van dit “klein zegel” werden akten en andere gewichtige papieren pas écht rechtsgeldig.
In Nederland is het “klein zegel”, althans de opvolger daarvan, pas in 1971 afgeschaft. Het heeft in Nederland dus 348 jaar bestaan. In sommige landen bestaat het nog steeds.
400 jaar later vinden we het belastingzegel nog steeds terug in Nederland, vooral in de vorm van accijnsbandenrollen op tabakswaren. Echt een aanrader en de moeite waard om te komen naar dit postzegelevenement in bourgondisch ’s-Hertogenbosch.

Maaspoort Sportcomplex, Marathonloop 1, 5235 AA 's-Hertogenbosch
Filafair REVENNUE van 5 – 6 – 7 september 2024
Openingstijden publiek: alle dagen van 10:00u – 16:00u
Entree € 7,50 per persoon, gratis parkeren

Mocht u geen prijs meer stellen op onze aankondigingen, stuur dan deze mail terug met uw mailadres erin vermeld.
Wij verwijderen dan uw mailadres uit onze maillijst.

Met vriendelijke groet,

PR-Commissie
Stichting Hertogpost / Filafair...
info@filafair.nl
www.filafair.nl

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap