Nieuws

Wellicht zijn de hierna volgende nieuwsberichten uw aandacht waard!

13/05/2024 : De evenementen- en beurzenkalender (mei 2024)

De evenementen- en beurzenkalender van mei 2024 is inmiddels door de KNBF uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

13/05/2024 : Uitgave nr. 169 van de KNBF Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief nr. 169 van de KNBF is inmiddels uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

13/05/2024 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van mei 2024

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van mei 2024 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

12/05/2024 : Inleveren postzegels najaarsveiling 259 Corinphila 11-14 september 2024

Corinphila Veilingen nodigt u in hun nieuwsbrief uit tot het inleveren van uw postzegels t.b.v. de najaarsveiling van 11-14 september 2024.

12/05/2024 : Uitgave Bondsbrief nr. 177 van de KNBF

De Bondsbrief nr. 177 van de KNBF is inmiddels uitgegeven.

U kunt deze vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

27/04/2024 : Schriftelijke lente/voorjaarsveiling Filatelistenvereniging "IJssel- & Lekstreek" 2024

De Filatelistenvereniging "IJssel- & Lekstreek" organiseert een schriftelijke lente/voorjaarsveiling.

Het voorwoord, de kavellijst, de verklaring van de tekens, de biedlijst en de privacyverklaring van deze veiling kunt u vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

27/04/2024 : Algemene Vergadering van de KNBF op 1 juni 2024

Pieter Verbakel van de KNBF deelt ons het volgende mee:

Beste secretaris van Filatelistenvereniging "Statuut 80",

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de 117e Algemene Ledenvergadering van de KNBF
die op 1 juni 2024 gehouden wordt in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein, aanvang 13:00 uur.

Bijgesloten vindt u het aanmeldingsformulier voor deze vergadering alsmede de agenda en de agendastukken met bijlage. Het jaarverslag kunt u ophalen via deze link.

Tevens is bijgesloten een volmachtformulier indien u een andere vereniging een volmacht wil geven om namens uw vereniging de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Verbakel
Secretaris KNBF

U kunt de hierboven genoemde bijlagen (in totaal 10 stuks!) vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

20/04/2024 : Reacties op de vragenlijst over maandblad Filatelie

De heer Ton Dietz laat ons namens het bestuur van het maandblad Filatelie weten dat de resultaten van de eerder verspreide vragenlijst over het maandblad zijn verwerkt.

De samenvatting met het resultaat kunt u vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

07/04/2024 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van april 2024

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van april 2024 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

02/04/2024 : Paalhuisje april 2024

De digitale versie van Het Paalhuis van april 2024 is inmiddels verschenen.

U kunt deze digitale uitgave vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

13/03/2024 : Nieuwe uitgave verenigingsbladen van maart 2024

Van de volgende verenigingen/stichtingen/clubs is het clubblad van maart 2024 verschenen:

U kunt deze uitgaven vinden op de pagina 'Te downloaden documenten', zie hiervoor het keuzemenu links op deze pagina.

01/02/2024 : Aankondiging Filafair Revenue 2024

De PR-Commissie van de Stichting Hertogpost / Filafair... laat ons het volgende weten:

Beste postzegelverzamelaar en geïnteresseerde in de activiteiten van stichting Hertogpost,

Hierbij informeren wij u dat op 5 – 6 – 7 september 2024 een nieuwe Nationale FILAFAIR REVENUE 2024 georganiseerd wordt in het Maaspoort Sportcomplex te ’s-Hertogenbosch.
Een Nationale postzegeltentoonstelling in de Categorieën I & II. Een grote handelarenshow en het KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.
Hierbij ingesloten informatie over het thema, deelname voor exposanten en standhouders.
Op onze website is meer informatie te vinden en zijn formulieren te downloaden.

Nationale postzegeltentoonstelling FILAFAIR REVENUE 2024
Filafair Revenu 2024 wordt gehouden van 5 t/m 7 september 2024 in het Maaspoort Sportcomplex in ’s-Hertogenbosch.
Het is een Nationale postzegeltentoonstelling in de Categorieën I & II met medewerking van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, POSTNL en de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Mede dankzij hun financiële ondersteuning is het mogelijk dit postzegelevenement te organiseren, samen met vele vrijwilligers en andere donateurs, bedrijven, stichtingen en instellingen.

Aanmelden voor Filafair Revenue 2024
Aanmelden kan tot 1 april 2024 bij de organisatie van Filafair Revenue 2024, Stichting Hertogpost. Verdere informatie kunt u vinden op de website. Het inschrijfformulier voor exposanten is te downloaden op de website van de organisatie: Filafair REVENUE 2024 (https://www.filafair.nl/Exhibit-FF-Revenue-2024/).
Het kadergeld bedraagt € 50,00 per tentoonstellingskader, voor literatuur bedragen de kosten € 65,00 per item.
Alle wedstrijdklasse van tentoonstellen zijn mogelijk: Aerofilatelie - Astrofilatelie - Fiscale filatelie - Jeugd - Literatuur – Maximafilie - Open filatelie - Postgeschiedenis - Postwaardestukken - Thematische filatelie - Traditionele filatelie - één kader beginners - één kader niet-beginners én Prentbriefkaarten.

KNBF-Jo Toussainttoernooi in ’s-Hertogenbosch tijdens Filafair Revenue 2024 Na het succes bij HERTOGPOST 2021, hebben de besturen van Noviopost Nijmegen en Stichting Hertogpost uit ’s-Hertogenbosch de bereidheid uitgesproken om gezamenlijk het KNBF-Jo Toussainttoernooi in 2024 te organiseren tijdens Filafair Revenue 2024. Bij voldoende deelname zal het KNBF-Jo Toussainttoernooi gehouden worden op vrijdag 6 september en op zaterdag 7 september 2024 in het Maaspoort Sportcomplex te ’s-Hertogenbosch. Filafair Revenue 2024 belooft een groots evenement te worden en ook het KNBF-Jo Toussainttoernooi mag hierbij niet achterblijven. Het is de bedoeling om het toernooi over twee dagen te spreiden en wel op vrijdag 6 september het algemeen gedeelte met maximaal 6 deelnemers en op zaterdag 7 september het thematisch gedeelte met eveneens maximaal 6 deelnemers. Schroom niet om u aan te melden voor deze geboden mogelijkheid in ’s-Hertogenbosch. Ook zij die in het verleden hun deelname hebben toegezegd en deze om wat voor reden dan ook niet konden nakomen, vragen we om zo spoedig mogelijk zich aan te melden. De afgelopen jaren hebben ook bewezen dat het KNBF-Jo Toussainttoernooi leeft en we nieuwe vormen van presenteren kunnen zien. Laten we deze lijn dan ook voortzetten.
U kunt zich aanmelden voor het KNBF-Jo Toussainttoernooi door een aanmeldingsformulier te downloaden op de website, in te vullen en toe te zenden naar het onderstaande adres:
Stichting Hertogpost t.a.v. de heer Jan Op den Camp, Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN ’s-Hertogenbosch of per email te sturen naar info@filafair.nl o.v.v. deelname KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.

Handelarenshow tijdens Filafair Revenu 2024
Gelijktijdig zal er ook een grote handelarenshow plaatsvinden van Nationale en Europese standhouders en veilinghuizen. Alles met medewerking van stichting GSE-partners.
Ook regionale en gespecialiseerde (landelijke) verenigingen en postadministraties zijn van harte welkom tijdens dit weekend in ’s-Hertogenbosch.

Speciale thema: 400 jaar fiscaal filatelie
Het speciale thema van dit postzegelevenement is gewijd aan 400 jaar fiscaal filatelie. Het is namelijk 400 jaar geleden dat deze nieuwe belasting in Nederland geïntroduceerd werd.
Op 13 augustus 1624 werd het “klein zegel” voor het eerst ingevoerd in de provincie Holland, waarna het in de tweehonderd jaar die volgde door elk land ter wereld werd gekopieerd.
Met de aanschaf van dit “klein zegel” werden akten en andere gewichtige papieren pas écht rechtsgeldig.
In Nederland is het “klein zegel”, althans de opvolger daarvan, pas in 1971 afgeschaft. Het heeft in Nederland dus 348 jaar bestaan. In sommige landen bestaat het nog steeds.
400 jaar later vinden we het belastingzegel nog steeds terug in Nederland, vooral in de vorm van accijnsbandenrollen op tabakswaren. Echt een aanrader en de moeite waard om te komen naar dit postzegelevenement in bourgondisch ’s-Hertogenbosch.

Maaspoort Sportcomplex, Marathonloop 1, 5235 AA 's-Hertogenbosch
Filafair REVENNUE van 5 – 6 – 7 september 2024
Openingstijden publiek: alle dagen van 10:00u – 16:00u
Entree € 7,50 per persoon, gratis parkeren

Mocht u geen prijs meer stellen op onze aankondigingen, stuur dan deze mail terug met uw mailadres erin vermeld.
Wij verwijderen dan uw mailadres uit onze maillijst.

Met vriendelijke groet,

PR-Commissie
Stichting Hertogpost / Filafair...
info@filafair.nl
www.filafair.nl

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap