Vademecum

Elk lid krijgt een vademecum toegezonden, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement, veilingreglement en het reglement van het rondzendverkeer zijn opgenomen.

Enkele bijzonderheden:

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap