Veilingen

Uw eigen materiaal kunt u verkopen via de verenigingsveilingen, welke op elke bijeenkomst worden gehouden. De betreffende veilinglijsten worden maandelijks gepubliceerd in het verenigingsorgaan HET PAALHUIS.

Veilinglijsten kunt U bij de vereniging kopen.

Statuut 80 heeft momenteel dringend behoefte aan goed veilingmateriaal. De leden zoeken voornamelijk Nederland en Overzee, maar ook West Europa wordt ook veel verzameld. Natuurlijk bepalen de leden zelf wat zij voor hun aangeboden materiaal willen ontvangen, maar gemiddeld wordt 25% van de cataloguswaarde als regel gehanteerd voor de inzetprijs. Uiteraard kan goed materiaal altijd hoger worden ingezet.

Deelnemen aan de veiling en het inzenden van materiaal is echter uitsluitend mogelijk als u lid bent van de vereniging. Met ingang van 1 januari 2014 bent u voor € 30,00 per jaar lid van Statuut 80 en bent u bovendien lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en ontvangt u daarbij tevens het maandblad FILATELIE.

Indien u interesse heeft in het lidmaatschap, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap