Kopen via internet soms riskant

Via "Marktplaats" of "Ebay" postzegels kopen kan soms riskant zijn. Ebay biedt wat dat betreft wat meer zekerheid als een verkoper zijn verplichtingen niet nakomt of als hetgeen hij verkoopt niet overeenkomt aan de beschrijving of de kwaliteit slecht is. Bij Marktplaats heb je door Marktplaats gecontroleerde en niet gecontroleerde verkopers. Dat staat bij iedere advertentie aangegeven. Bij gecontroleerde verkopers heb je meer zekerheid, maar ook dat zegt niet alles. Ook bieden sommige verkopers de mogelijkheid te betalen met paypal, dat geeft de koper een zekere garantie.

Maar er zijn een aantal niet bonafide handelaren die of niet leveren na betalen, of wat anders leveren dan ze aanbieden of beschrijven in hun advertentie. Zo is er bijvoorbeeld een verkoper die steeds wisselt voor wat betreft de plaats waar hij woont (Maarssen-Bilthoven-Nieuwegein) en dan ook steeds wisselende biednamen hanteert. Een mooie advertentie met mooie foto’s. Als er dan een transactie volgt en de koper betaald heeft, krijgt hij wat anders dan op de foto’s stond of zijn de zegels met plakker waar vermeld wordt dat ze postfris zijn. Als dan gereclameerd wordt, krijgt de koper een scheldpartij over zich heen en Marktplaats doet daar ook niets aan. Het adres van de betrokken verkoper is ook niet te traceren.

Er is een geval wat interessant is voor kopers en ook voor verkopers, waarover de kantonrechter te Breda onlangs een uitspraak heeft gedaan (zaak 703543 CV EXPL 12-1170. Het ging om het volgende: Een koper reageerde op een advertentie van een handelaar uit Veen die FDC’s van de Republiek Suriname aanbood. De koper bestelde er een aantal en kreeg toen van de verkoper bericht dat hij € 72,00 moest betalen. De koper betaalde prompt. In dat bedrag was € 1,84 voor verzendkosten begrepen. Het ging dus om gewone verzending via PostNL, niet aangetekend dat kostte toen € 7,00. De koper ontving echter niets en na uitvoerige email-wisseling stelde de verkoper dat de koper de FDC’s dan maar aangetekend had moeten laten versturen, want op zijn website stond dat hij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardde voor de verzending. Maar de koper kocht niet via de website van de verkoper. De verkoper weigerde het betaalde bedrag terug te betalen of alsnog volledig te leveren.

De koper heeft toen de verkoper gedagvaard en deze zaak nu ook gewonnen. De rechter stelde vast en overwoog "dat er een overeenkomst tot stand was gekomen waarbij de koper de FDC’s kocht en heeft betaald. Dan is de verkoper gehouden deze FDC’s te leveren. Hem moet het bezit daarvan verschaft worden en de verkoper blijft- ook bij gebruikmaking van de diensten van PostNL- aansprakelijk voor de daadwerkelijke bezitsverschaffing. Dit is enkel anders wanneer partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het gebruik van PostNL als middel om het bezit van het gekochte over te dragen zou zijn overgegaan op de koper. Daarvan was in dit geval niet gebleken". Verder stelde de rechter terecht "dat niet is gebleken dat de teksten van de website van de verkoper onderdeel vormden van de koopovereenkomst, laat staan dat de koper met de inhoud daarvan akkoord is gegaan". De verkoper had dus in dit geval de bewijslast dat de FDC’s bij de koper moesten zijn aangekomen en de bewijslast die de verkoper daarvoor aandroeg was niet toegespitst op de ontvangst van de FDC’s door de koper.

Hij had dus toen hij de koper mailde dat deze € 72,00 moest betalen moeten melden: "Koper ik adviseer u om aangetekend te laten versturen, anders kan ik geen risico aanvaarden voor de verzending". Dan had de koper kunnen kiezen: of dit risico dan aanvaarden of wat meer betalen met meer zekerheid bij aangetekende verzending. Maar het blijft een lastig probleem want bij welk bedrag trek je als verkoper en koper een grens voor het al of niet aanvaarden van dat risico. De verkoper werd veroordeeld tot betaling van € 72,00 + € 201,22 proceskosten. De lering van dit verhaal is dat zowel de verkoper als de koper duidelijke afspraken moeten maken en vastleggen bij de overeenkomst over het risico van verzending.

Bron: Mr. Ir.J. Louwe Kooijmans, uit "Op Hoop van Zegels" van de Haarlemse Filatelisten Vereniging

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap